Er du en “innie” eller en “outie”?

Ekstrovert eller introvert? Det handler om, hvor man henter sin energi, og det er en god idé, at vide, hvad man er, hvis man vil undgå unødig stress – især, hvis man er introvert.

 

Vi lever i en ekstrovert verden. Sikkert fordi, der er flere ekstroverte, end der er introverte, så den ekstroverte synsvinkel har fået lov til at definere normalen.

Ja ikke bare normalen. Men også det attraktive. Med amerikansk forbillede ser vi op til folk, der er gode til at ”være på.”  Folk der er hurtige i replikken, udadvendte, gør opmærksom på sig selv.

At være introvert er et medfødt personlighedstræk, og ikke en defekt. Det er alt for mange tolkninger opstået af manglende forståelse, og set fra et ekstrovert synspunkt, hvor de introverte kendetegn mistolkes som generthed og usikkerhed og hvor den medfødte eftertænksomhed og tilbageholdenhed kommer til at betyde, at man aldrig får et (klogt) ord indført, fordi ens ekstroverte omgivelser går ud fra, at man ikke har noget at sige, fordi man – i modsætning til dem – har brug for at tænke før man taler.

Og hvad er så de introverte kendetegn? Ja, her er nogle typiske eksempler, med det forbehold, at ingen mennesker – heller ikke introverte – er ens.

Vi tænker før vi taler

Vi undgår menneskemængder og søger fred og ro

Vi ser en situation an før vi kaster os ud i den.

Vi er mindre ekspressive/højrystede end ekstroverte.

Introverte og ekstroverte mennesker er udstyret med forskellige filtre i forhold til, hvordan de oplever verden. Det er derfor de opfører sig forskelligt og har forskellige præferencer. Der er forskel på hjernebanerne hos intro´er og ekstro´er og der er forskel på neurotransmitternes vej (bl.a. dopamin) gennem hjernen.

Disse forskelle manifesterer sig i den afgørende forskel på introverte og ekstroverte – og selve den måde, hvorpå man definerer, hvem der er hvad. Nemlig hvor vi henter vores energi.

Ekstroverte henter energi i den ydre verden: Kontakt med andre mennesker, aktiviteter og masser af indtryk efterlader dem veloplagte og veltilpasse og med opladede batterier.

Introverte henter energi i den indre verden: Stilhed, eftertænksomhed, ensomhed efterlader dem veloplagte og veltilpasse og med opladede batterier.

Psykologen Marti Olsen Laney, som har skrevet flere bøger om introversion bruger det billede, at ekstro´er er udstyret med solpaneler, som bliver opladet ved en ydre kilde. Intro´er er udstyret med genopladelige batterier, som de oplader inden i sig selv.

Det betyder ikke, at intro´er ikke kan nyde andres selskab, og at ekstro´er ikke kan nyde at være alene. Men det er ikke der, de får deres energi fra. Tværtimod forbruger intro´er energi når de er selskabelige eller i udveksling med andre, ligesom ekstro´er gør det, når de er alene. Så skal man holde sin energibeholdning nogenlunde konstant, og undgå at blive drænet, er man nødt til at forholde sig til, hvor man henter sin energi.

Du kan teste dig selv her hos I Form:

http://iform.dk/velvaere/test-er-du-introvert-eller-ekstrovert

Når forandring ikke fryder

Vores forfædre trivedes når verden var forudsigelig. Især i forhold til omgivelser, mad, vand, bolig, familie og nærsamfund.

Denne overlevelses-programmering er stadig aktiv I vores hjerne, og ubevidst forbinder vi forandring med fare, måske endda livsfare.

Så rent biologisk er vi programmeret til at undgå og modsætte os forandring.
Det kan gøre det vanskeligt at indføre selv de forandringer, der er hensigtsmæssige for os, og da verden omkring os konstant kalder på “omstillingsparathed” betyder det bl.a. at et stigende antal mennesker får stress og måske ligefrem bliver fysisk syge.
Vi kan ikke stoppe forandring, og det ville ikke være hensigtsmæssigt, hvis vi kunne. Men vi kan berolige ”kæmp, frygt eller frys alarmen” I hjernen, og det er EFT et godt redskab til.