Nu kan vi bevise, at det virker

I det daglige kan jeg se resultaterne af EFT og glæde jeg mig over de mennesker jeg arbejder med, som kommer videre med deres liv og slipper ud af angst og depression. Og med helt overbevisende tal fra ny forskning i EFT’s effekt kan vi nu også bevise, at det virker.
regnbuehænder

Selv om jeg er et nysgerrigt menneske, og betragter mange ting her i tilværelsen med undren, har jeg heldigvis ikke behov for at forstå alt.
Jeg er f.eks. helt i stand til at nyde noget uden at forstå det – hvorfor en rose dufter så dejligt f.eks., hvorfor katte spinder, eller hvorfor græsset er grønt.
Jeg er også fint i stand til at bruge både telefon, computer, radio eller tv uden at skulle forstå, hvordan det virker. Heldigvis – for i virkeligheden forstår jeg ikke så meget.
Når jeg arbejder med EFT – især når jeg arbejder med mennesker med dybe følelsesmæssige problemer – angst f.eks. – forstår jeg heller ikke, hvordan denne ret enkle teknik, der kombinerer kognitive og somatiske elementer kan virke så effektivt – selv på problemer, klienterne i mange tilfælde har gået med i årevis. Men det gør det. EFT virker – rigtig godt endda.
Men selv om jeg har brugt teknikken fra før der forelå noget der bare lignede evidens, glæder det mig, at vi efterhånden også har forskningsmæssig belæg for at det virker.
Jeg ved godt, at man kommer længere, hvis man kan fremvise forskning, der understøtter det man siger. Ikke alle lader sig overbevise af ”Det virker!” ”Jeg ved det virker”, og det behøver de heldigvis heller ikke mere.
De seneste år er der lagt store bestræbelser for dagen i sær i USA for at skabe evidens for, at EFT har en klar og målbar effekt. En af foregangmændene i formidlingen af forskningen hedder Dawson Church, og ham oplevede jeg personligt i London i 2011 til EFT International Masterclass. Dawson Church er bl.a. forfatter til bogen: The Genie in your genes.
På hjemmesiden www.eftuniverse.com er der et længere afsnit om forskning. Der er efterhånden forsket i EFT i 10 lande og resultaterne er publiceret i 20 medicinske- og psykologiske fagtidsskrifter.
Et af de forsøgene viste dette klare resultat: Veteraner, der mødte de kliniske kriterier for PTSD deltog i et randomiseret forsøg (udvalgt tilfældigt) hvor 30 fik EFT, og andre 29 fik den vanlige behandling for veteraner indenfor psykiatrien.
Grupperne blev sammenlignet før og efter behandlingen ( en måned for standardbehandlingen og seks sessions for EFT´s vedkommende). De deltagere der havde fået EFT havde væsentligt reduceret psykologisk stress og PTSD niveauer efter testen. Dertil kommer, at 90 pct. af deltagerne i EFT gruppen ikke længere havde PTSD efter kliniske kriterier mod 4 pct. af gruppen med den traditionelle behandling.
I en tilsvarende længerevarende undersøgelse med 49 deltagere, havde 60 pct. ikke længere PTSD i klinisk forstand efter kun tre EFT behandlinger. Efter seks behandlinger steg tallet til 86 pct. Her blev det i 3 måneder, og efter seks måneder var 80 pct stadig fri for PTSD.
Resultaterne stemmer overens med andre publiserede rapporter, der viser EFT’s effektivitet i behandlingen af PTSD og komorbiditet – flere diagnoser samtidig – og dets langtidseffekt.

Hvis du hører til dem, har lider af angst eller depression, skulle du give EFT en chance. Lige nu giver jeg mulighed for at købe et “klippekort” til tre gange EFT (1 time) for 1200 kr. Det er næsten det samme, som du skal give i egenbetaling med en henvisning til en psykolog. Og så er der ikke ventetid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *