Særligt sensitive og astrologi

Claus Houlberg tegner og fortæller

Hvilken planet kommer du fra?

 

Jeg vågnede med planeter i hovedet.

I går var jeg til foredrag om sensitivitet og astrologi med astrologen Claus Houlberg, og det var meget inspirerende.

Siden har familiens horoskoper passeret revy for mit indre blik og aspekter og orbis tjekkes i en glidende strøm.

Begrebet ”Særligt sensitive” er blevet meget udbredt de sidste år – også i Danmark. Den amerikanske psykolog Elaine Aaron udgav sin bog ”The highly sensitive person” allerede i 1996, men først år senere har begrebet vundet fodfæste og mere udstrakt udbredelse .

I dag er der udgivet en række bøger – også på dansk – om emnet. Der er foreninger, kurser, psykologer og terapeuter, der er specialicerede i ”det særligt sensitive personlighedstræk” som det også hedder.

Og hvad har det så med astrologi at gøre? – en hel masse.

For mit eget vedkommende startede indsigten i det særligt sensitive i 1995  (d.v.s. år før jeg stiftede bekendtskab med Aarons bog) med netop en astrologisk konsultation hos Claus Houlberg.  For ikke astrologisk kyndige skal det lige noteres, at Houlberg er kendt både for sin astrologisk ekspertise, men også for sin usædvanlige effektive – og underholdende – kommunikation af samme ekspertise, og inden det personlige møde, havde jeg lyttet til ham i timevis på optagelser fra datidens Radio Lotus.

Åbenbaringen i konsultationen var, at jeg fik at vide, at jeg var ”sindsygt sensitiv”  og,  at hvis jeg forklarede til en psykiater, hvordan jeg oplevede verden, ville jeg sikkert få en diagnose, da det jo bestemt ikke blev anset for normalt at kunne mærke, hvordan andre mennesker har det fysisk eller kunne fornemme deres tanker og følelser i en grad, så man kan blive i tvivl om, hvordan man selv har det.

Det var en skelsættende samtale, og skulle man male med lidt store pensler, kunne man næsten tale om før og efter Houlberg. Jamen, vidste jeg da ikke selv det? kunne man spørge. Kunne han fortælle mig noget om mig selv, jeg ikke vidste? Ja, det kunne han. Jeg havde jo aldrig haft noget at sammenligne med, eftersom jeg i sagens natur oplever verden indefra mig.

Naturligvis havde jeg bemærket, at der ofte var udfald i virkeligheden. Manglende sammenfald mellem min oplevelse og omverdenens – noget, der nærede følelsen af være forkert – og tærede på selvfølelsen.

Nu fik jeg så en forklaring. Og det gjorde hele forskellen. Jeg blev også belært om vigtigheden af natur – hav og skov – alenetid. Det, Elaine Aaron kalder ”down-time”.

Det, jeg oplevede for 17 år siden hos Claus Houlberg, var meget en personlig oplevelse. En oplevelse af at have fået en nøgle til forståelse af noget, der før mest havde været til stede som en skurren i systemet – en slags sten i normalitetens sko.

Da Elaine Aarons bog kom, var det en ny forståelse. En forståelse af, at der er mange af os, og at det er helt o.k.

Foredraget i går bragte mig endnu et skridt videre. En af Houlbergs store styrker – set med mine øjne – er at han går tæt nok på. Han ”skifter optik” som han selv siger, og det betyder, at han får mange nuancer med, og i høj grad får ”sat håndtag på” – (et andet Houlberg udtryk) hvad det egentlig er, der sker.

Er der tale om en særlig følsomhed i forhold til tanker? – følelser? – eller den fysiske virkelighed?  Hvordan spiller det sammen? Hvilke reaktionsmønstre indebærer det?

Astrologisk handler det om planeter – det handler om Neptun og Uranus og Merkur  – bl.a.  – men selv uden planeter, tror jeg det kan være vigtigt – og givende – at tage ved lære af Houlbergs tilgang: At ændre optik, og gå tættere på: Hvordan ytrer sensitiviteten sig? – på hvilke områder? Hvad betyder det? – og hvordan giver man bedst plads til det?

 

”Tilfældigvis” tiltrækker jeg ofte klienter, der er særligt sensitive. Nogle ved det når de kommer. Andre gør ikke – og har ofte oplevet bagsiden, nemlig at de bliver overstimulerede og ender med at være kontrollerende/vrede/irritable/deprimerede. Atter andre bliver helt firkantede ved tanken om, at de skulle være ”sådan en”. Det vækker ikke nødvendigvis jubel, at blive klassificeret som sensitiv i en larmende, hurtigkørende, udadvendt verden.

Så måske skulle vi udvide begrebet – eller de ord vi sætter på det. Tale mere om, hvad den ”særlige senitivitet” betyder, som: intuition, empati, medfølelse, nytænkning, kreativitet. Blive mere konkrete, og mere konstruktive i vores tilgang.?

Bare en idé under inspiration fra i går.  Tak for det, Claus.

Hvis du vil teste, om du er særligt sensitiv, kan du gøre på psykologerne Lise og Martin Augusts hjemmeside www.sensitiv.dk – linket er her http://www.sensitiv.dk/test_din_sensitivitet